ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Μαθήματα Χίντι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ

Για το έτος 2022-2023 τα δίδακτρα για τα γλωσσικά μαθήματα διαμορφώνονται ως εξής:

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                              300,00 €  ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι.                               330,00 €  ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι                      450,00 €  ανά γλώσσα

Όσοι εγγράφονται σε περισσότερες από μία γλώσσες δικαιούνται έκπτωση 20% για τις επιπλέον γλώσσες.


Μαθήματα στο Κέντρο Ινδικών και Ελληνο-Ινδικών Σπουδών

Η συνδρομή για τα μέλη της ΕΛΙΝΕΠΑ είναι 40 ευρώ μηνιαίως για φοιτητές και ανέργους, και 50 ευρώ μηνιαίως για τους υπόλοιπους. Η συμμετοχή σε δεύτερο μάθημα (φιλοσοφίας, χίντι, ή σανσκριτικά) του Κέντρου Ινδικών & Ελληνο-Ινδικών Σπουδών έχει έκπτωση 40%.

Όσοι επιθυμούν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και τα μη μέλη της ΕΛΙΝΕΠΑ θα πρέπει να προσθέσουν στις παραπάνω τιμές 24% ΦΠΑ.

Εταιρικός Λογαριασμός στην Άλφα Τράπεζα
Δικαιούχος: Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού & Ανάπτυξης. 
Αριθμός ΙΒΑΝ: GR8201403530353002320000710

Αν δεν σας βολεύει η Άλφα Τράπεζα ενημερώστε μας σχετικά ώστε να σας στείλουμε εναλλακτικούς λογαριασμούς για να κάνετε την κατάθεση μέσω της τράπεζάς σας.