ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σε ποια τάξη μπορώ να γραφτώ;

Για τα μαθήματα γλώσσας, η κατάταξη του μαθητή σε προχωρημένη τάξη γίνεται μετά από προφορική εξέταση ώστε να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους μαθητές του τμήματος που επιθυμεί να παρακολουθήσει.

Για τα μαθήματα Ινδικής Φιλοσοφίας και Ιστορίας και Πολιτισμού, ο μαθητής θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις βασικές αξίες της Ινδικής Χερσονήσου. Η γνώση των σανσκριτικών είναι χρήσιμη, αλλά όχι αναγκαία για την κατανόηση των μαθήματων.

Πού και πώς γίνονται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα γίνονται σε μικρές ομάδες (μέχρι 6 μαθητές) στο Κέντρο Ινδικών & Ελληνο-Ινδικών Σπουδών Αθηνών ή μέσω του διαδικτύου. Τα μαθήματα γίνονται μια φορά την εβδομάδα και διαρκούν δύο ώρες. Διαλέξεις και συνέδρια για μεγαλύτερες ομάδες διοργανώνονται σε συνεργαζόμενα κέντρα. Λόγω της πανδημιας, τα τελευταία δύο χρόνια τα μαθήματα γίνονται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM.

Για την προσωπική επαφή μεταξύ των μαθητών και των δασκάλων, το ΚΙΕΙΣΑ διοργανώνει μικρές περιπατικές εκδρομές και κοινωνικές εκδηλώσεις σε τακτικα χρονικά διαστήματα.

Χρειάζεται να γίνω μέλος της ΕΛΙΝΕΠΑ;

Τα μαθήματα στο Κεντρο Ινδικών και Ελληνο-Ινδικών Σπουδών γίνονται στο πλαίσιο των μορφωτικών δραστηριοτήτων της Ελληνο-Ινδικής Εταιρείας Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΠΑ) και απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στα μέλη της. Σε περίπτωση που δεν είστε μέλος θα πρέπει να κάνετε την εγγραφή σας ή να ανανεώσετε τη συνδρομή σας πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής μέλους διαδικτυακά ΕΔΩ.

Δίδεται κάποια βεβαίωση σπουδών;

Στο τέλος κάθε σειράς μαθημάτων, πραγματοποιούνται γραπτές εξετάσεις και εκπόνηση εργασιών για τους φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι παρακολούθησαν τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Οι μαθητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τη σπουδή τους σε ένα έτος παίρνουν βεβαίωση σπουδών με την οποία μπορούν να εγγραφούν στο επόμενο έτος.

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών εκδίδει Βεβαίωση Παρακολούθησης & Βεβαίωση Σπουδών σε όσους ολοκληρώσουν επιτυχώς το μάθημα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.