ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΣ

Το Κέντρο Ινδικών και Ελληνο-Ινδικών Σπουδών Αθηνών (ΚΙΕΙΣΑ) ιδρύθηκε το 2016, από τον ινδολόγο καθηγητή και πρόεδρο της ΕΛΙΝΕΠΑ Δρ Δημήτριο Βασιλειάδη και την ευγενή υποστήριξη της Ελληνο-Ινδικής Εταιρείας Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΠΑ), με σκοπό την προώθηση της συστηματικής μελέτης των γλωσσών και των παραδόσεων της Ινδικής Χερσονήσου. Το πρώτο κέντρο του είδους του στην Ελλάδα, παρέχει διεπιστημονική μελέτη και κριτική ανάλυση της ιστορίας και των πολιτισμών της Νότιας Ασίας και των λαών της από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Το πρόγραμμα σπουδών και οι δραστηριότητες του Κέντρου έχουν σχεδιαστεί να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των λαών της Ελλάδας και της Νότιας Ασίας που διαμέσου των μακροχρόνιων διαπολιτισμικών τους σχέσεων διαμόρφωσαν εκείνες τις πανανθρώπινες αξίες που αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν τη βάση του ευρωπαϊκού και ασιατικού πολιτισμού.

Το ΚΙΕΙΣΑ συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά κέντρα και εξειδικευμένους καθηγητές στην Ελλάδα, την Ινδία και τρίτες χώρες. Σήμερα στεγάζει το κέντρο ερευνών και τη βιβλιοθήκη ενώ διοργανώνει τακτικά μαθήματα δια ζώσης και μέσω του διαδικτύου, καθώς και διεθνή συνέδρια και διαλέξεις στον ευρύτερο χώρο της ινδολογίας και των ελληνο-ινδικών σπουδών.

Κέντρο Ινδικών και Ελληνο-Ινδικών Σπουδών Αθηνών 
Νικολάου Φλώρου 15, Νέα Φιλοθέη, 11524 Αθήνα (Μετρό Πανόρμου)
e-mail: indogreekstudies@gmail.com