ΙΝΔΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η ινδική φιλοσοφία αποσκοπεί στην πνευματική απελευθέρωση του ανθρώπου και ταυτόχρονα καθορίζει το μονοπάτι που τον οδηγεί σ’αυτήν. Ο δρόμος προς την ελευθερία βασίζεται σε τρεις πυλώνες, γνωστούς και ως «τρία κοσμήματα» – σωστή όραση, σωστή γνώση και σωστή πρακτική. Αλλά ο διαχωρισμός της φιλοσοφίας σε ένα πλήθος σχολών και παραδόσεων με συχνά αντικρουόμενες και αντιφατικές θεωρίες και πρακτικές έγκειται στον τρόπο που ερμηνεύεται η έννοια του «σωστού». Κάθε σχολή αντιλαμβάνεται την «αλήθεια» σύμφωνα με τις διδασκαλίες των ιδρυτών της, σταθερή και αμετάβλητη στην πάροδο του χρόνου, αλλά η μελέτη της ινδικής φιλοσοφίας στο σύνολό της, μας επιτρέπει να δούμε την άλλη πλευρά – τη σχετική – που εναρμονίζεται με την υποκειμενική και συνεχώς μεταβαλλόμενη συνείδηση ​​του ανθρώπου. Οι τρεις πυλώνες της ορθότητας όχι μόνο υποστηρίζουν την ανύψωση της ανθρώπινης συνείδησης στις ανώτερες καταστάσεις της ύπαρξης, αλλά και άλλους σκοπούς της ζωής – την εκπλήρωση του ατομικού καθήκοντος, την παραγωγή πλούτου και αξιών και την απόλαυση των αγαθών της ζωής. Η αλήθεια της υπερβατικής ενότητας εκφράζεται και πραγματώνεται μέσω του πολύχρωμου κήπου του νου και της ανθρώπινης ύπαρξης.

Μαθήματα Ινδικής Φιλοσοφίας στο Κέντρο Ινδικών & Ελληνο-Ινδικών Σπουδών

Τα μαθήματα ινδικής φιλοσοφίας διδάσκονται από τον ινδολόγο καθηγητή Δημήτριο Βασιλειάδη και προσκεκλημένους ειδικούς εκπαιδευτικούς. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι κριτική και διαφωτιστική και συχνά συνοδεύεται από προβολή διαφανειών, ταινιών και ντοκιμαντέρ.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα online μέσω της πλατφόρμας ZOOM και χωρίζονται σε δύο επίπεδα: α) Εισαγωγή στην Ινδική Φιλοσοφία και β) Μελέτη φιλοσοφικών κειμένων (Śāstrī)

Τα εισαγωγικά σεμινάρια προορίζονται για μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική γνώση συγκεκριμένων θεματικών όπως: «Εισαγωγή στην Ινδική Φιλοσοφία», «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Γιόγκα», «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Κασμίρ Σαϊβίσμ», «Η Φιλοσοφία του Βουδισμού», «Οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι της Ινδίας και οι Διδασκαλίες τους», κ.ά. Κάθε σεμινάριο αποτελείται από μία σειρά εβδομαδιαίων μαθημάτων που διαρκούν ένα τρίμηνο ή εξάμηνο ανάλογα με την εμβάθυνση στη διδασκαλία της ύλης.

Τα μαθήματα φιλοσοφικών κειμένων (Śāstrī) εστιάζονται στη μελέτη κλασικών έργων όπως οι Upanishad, η Bhagavad Gita, η Mulamadhyamaka Karika, η Sankhya Karika, η Yoga Sutra, η Shiva Sutra, η Spanda Karika, κ.ά. Τα πρωτότυπα κείμενα μεταφράζονται και σχολιάζονται από τον δάσκαλο και τους μαθητές. Η εγγραφή στο επίπεδο Śāstrī προαπαιτεί γνώση των βασικών αρχών της Ινδικής φιλοσοφίας. Η γνώση της σανσκριτικής γλώσσας είναι χρήσιμη αλλά όχι αναγκαία.

Κύκλοι Μαθημάτων

Μελέτη φιλοσοφικών κειμένων (Śāstrī)


«Η φιλοσοφία της τριαδικότητας (Trika) και των πνευματικών δονήσεων (Spanda)»
1ος Κύκλος – Μελέτη φιλοσοφικών κειμένων (Śāstrī)

MΑ1 Έναρξη 25 Οκτωβρίου 2023
Μαθήματα κάθε Τετάρτη 12:00 -2:00 μμ

MΑ2 Έναρξη 25 Οκτωβρίου 2023
Μαθήματα κάθε Τετάρτη 19:30 -21:30 μμ

Εισαγωγή στην Ινδική Φιλοσοφία

«Βέδες και Ουπανισάδ»
1ος Κύκλος – Εισαγωγή στην Ινδική Φιλοσοφία

Α1 Έναρξη 30 Οκτωβρίου 2023
Μαθήματα κάθε Δευτέρα 16:00 -18:00 μμ

«Τα Ινδικά Έπη – Μπαγκαβάτ Γκίτα»
2ος Κύκλος – Εισαγωγή στην Ινδική Φιλοσοφία

B1: Έναρξη 28 Φεβρουαρίου 2024
Μαθήματα κάθε Δευτέρα 16:00 -18:00 μμ

«Οι Ανορθόδοξοι – Βουδισμός, Τζαϊνισμός, Υλισμός»
3ος Κύκλος – Εισαγωγή στην Ινδική Φιλοσοφία

Γ1 Τμήμα : ΜαΊος – Δεκέμβριος 2021
Ολοκληρώθηκε

Γ2 Τμήμα : ΜαΊος – Δεκέμβριος 2021
Ολοκληρώθηκε

«Σάνκια, Γιόγκα, Ορθολογισμός και Ρεαλισμός»
4ος Κύκλος – Εισαγωγή στην Ινδική Φιλοσοφία

Δ1 Τμήμα: Ιανουάριος – Ιούνιος 2022
Ολοκληρώθηκε

Δ2 Τμήμα: Ιανουάριος – Ιούνιος 2022
Ολοκληρώθηκε

Εξετάσεις 4ου Κύκλου – Καλοκαίρι 2022

«Βεδάντα και Τάντρα»
5ος Κύκλος – Εισαγωγή στην Ινδική Φιλοσοφία

E1 Έναρξη 5 Οκτωβρίου 2022
Μαθήματα κάθε Τετάρτη 12:00 -2:00 μμ
Ολοκληρώθηκε

Ε2 Έναρξη 5 Οκτωβρίου 2022
Μαθήματα κάθε Τετάρτη 19:30 -21:30 μμ
Ολοκληρώθηκε

Εξετάσεις 5ου Κύκλου – Καλοκαίρι 2023

Παρακολουθήστε την ιστοσελίδα των Φίλων της Ινδικής Φιλοσοφίας στο Facebook