ΙΝΔΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η ινδική φιλοσοφία αποσκοπεί στην πνευματική απελευθέρωση του ανθρώπου και ταυτόχρονα καθορίζει το μονοπάτι που τον οδηγεί σ’αυτήν. Ο δρόμος προς την ελευθερία βασίζεται σε τρεις πυλώνες, γνωστούς και ως «τρία κοσμήματα» – σωστή όραση, σωστή γνώση και σωστή πρακτική. Αλλά ο διαχωρισμός της φιλοσοφίας σε ένα πλήθος σχολών και παραδόσεων με συχνά αντικρουόμενες και αντιφατικές θεωρίες και πρακτικές έγκειται στον τρόπο που ερμηνεύεται η έννοια του «σωστού». Κάθε σχολή αντιλαμβάνεται την «αλήθεια» σύμφωνα με τις διδασκαλίες των ιδρυτών της, σταθερή και αμετάβλητη στην πάροδο του χρόνου, αλλά η μελέτη της ινδικής φιλοσοφίας στο σύνολό της, μας επιτρέπει να δούμε την άλλη πλευρά – τη σχετική – που εναρμονίζεται με την υποκειμενική και συνεχώς μεταβαλλόμενη συνείδηση ​​του ανθρώπου. Οι τρεις πυλώνες της ορθότητας όχι μόνο υποστηρίζουν την ανύψωση της ανθρώπινης συνείδησης στις ανώτερες καταστάσεις της ύπαρξης, αλλά και άλλους σκοπούς της ζωής – την εκπλήρωση του ατομικού καθήκοντος, την παραγωγή πλούτου και αξιών και την απόλαυση των αγαθών της ζωής. Η αλήθεια της υπερβατικής ενότητας εκφράζεται και πραγματώνεται μέσω του πολύχρωμου κήπου του νου και της ανθρώπινης ύπαρξης.

Μαθήματα Ινδικής Φιλοσοφίας στο Κέντρο Ινδικών & Ελληνο-Ινδικών Σπουδών

Τα μαθήματα ινδικής φιλοσοφίας διδάσκονται από τον ινδολόγο καθηγητή Δημήτριο Βασιλειάδη και προσκεκλημένους ειδικούς εκπαιδευτικούς. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι κριτική και διαφωτιστική και συχνά συνοδεύεται από προβολή διαφανειών, ταινιών και ντοκιμαντέρ.

Τα εισαγωγικά σεμινάρια προορίζονται για μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική γνώση συγκεκριμένων θεματικών όπως: «Εισαγωγή στην Ινδική Φιλοσοφία», «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Γιόγκα», «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Κασμίρ Σαϊβίσμ», «Η Φιλοσοφία του Βουδισμού», «Οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι της Ινδίας και οι Διδασκαλίες τους», κ.ά. Κάθε σεμινάριο αποτελείται από μία σειρά εβδομαδιαίων μαθημάτων που διαρκούν ένα τρίμηνο ή εξάμηνο ανάλογα με την εμβάθυνση στη διδασκαλία της ύλης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα online μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Τα μαθήματα συνοδεύονται με τη αντιπροσωπευτικών φιλοσοφικών κειμένων όπως οι Upanishad, η Bhagavad Gita, η Mulamadhyamaka Karika, η Sankhya Karika, η Yoga Sutra, η Shiva Sutra, η Spanda Karika, κ.ά. Τα πρωτότυπα κείμενα μεταφράζονται και σχολιάζονται, χωρίς να απαιτείται η γνώση των σανσκριτικών.

Κύκλοι Μαθημάτων

5ος Κύκλος «Βεδάντα και Τάντρα»

E1 Έναρξη 5 Οκτωβρίου 2022
Μαθήματα κάθε Τετάρτη 12:00 -2:00 μμ

Ε2 Έναρξη 5 Οκτωβρίου 2022
Μαθήματα κάθε Τετάρτη 19:30 -21:30 μμ

4ος Κύκλος «Σάνκια, Γιόγκα, Ορθολογισμός και Ρεαλισμός»

Δ1 Τμήμα: Ιανουάριος – Ιούνιος 2022
Ολοκληρώθηκε

Δ2 Τμήμα: Ιανουάριος – Ιούνιος 2022
Ολοκληρώθηκε

Εξετάσεις 4ου Κύκλου – Καλοκαίρι 2022

3ος κύκλος «Οι Ανορθόδοξοι – Βουδισμός, Τζαϊνισμός, Υλισμός»

Γ1 Τμήμα : ΜαΊος – Δεκέμβριος 2021
Ολοκληρώθηκε

Γ2 Τμήμα : ΜαΊος – Δεκέμβριος 2021
Ολοκληρώθηκε

2ος κύκλος «Τα Ινδικά Έπη – Μπαγκαβάτ Γκίτα»

B1 Τμήμα : Μαΐος 2020 – Απρίλιος 2021
Ολοκληρώθηκε

Β2 Τμήμα: Ιανουάριος – Απρίλιος 2021
Ολοκληρώθηκε

1ος κύκλος «Βέδες και Ουπανισάδ»

A1 Τμήμα : Ιανουάριος – Μάιος 2020 Ολοκληρώθηκε

A2 Τμήμα : Μάιος – Δεκέμβριος 2020
Ολοκληρώθηκε

Παρακολουθήστε την ιστοσελίδα των Φίλων της Ινδικής Φιλοσοφίας στο Facebook