Η φιλοσοφία της τριαδικότητας (Trika) και των πνευματικών δονήσεων (Spanda)

Στον κύκλο αυτό θα μελετηθούν η “Σίβα Σούτρα” και η “Σπάντα Καρίκα”, δύο θεμελιώδη κείμενα της τριαδικής φιλοσοφίας του Κασμίρ Σάιβισμ (Trika).

Η Σίβα Σούτρα είναι το βασικότερο και σημαντικότερο κείμενο της ταντρικής παράδοσης του Σαϊβισμού του Κασμίρ. Συγγραφέας του κειμένου είναι ο Βασουγκούπτα που έζησε τον 9ο αιώνα μ.Χ. κοντά στο Σρίναγκαρ, τη σημερινή πρωτεύουσα του Κασμίρ. Η παράδοση του σαϊβισμού, ωστόσο, ενστερνίζεται ότι αληθινός συντάκτης του είναι ο ίδιος ο θεός Σίβα.

Σπάντα Καρίκα αποτελεί ένα είδος σχολιασμού της Σίβα Σούτρα. Σύμφωνα με τη Σάιβα παράδοση, η θεία συνείδηση ​​δεν είναι αδρανής όπως στη Βεδάντα, αλλά ένας δημιουργικός παλμός που σφύζει από ζωή. Στη Σίβα Σούτρα τονίζεται η ουσία του του θείου που είναι φως (πρακάσα), ενώ στη Σπάντα Καρίκα τονίζεται η δυναμική συνείδησή του (βιμάρσα). Τα δύο βιβλία μαζί συνιστούν τη βάση για την περαιτέρω μελέτη της φιλοσοφίας του σαϊβισμού.