ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

तेरी इच्छा पूरी हो जाए (Ας εκπληρωθεί το θέλημά Σου)

Ένα δημοφιλές χριστιανικό τραγούδι της Ινδίας

Μετάφραση και σχόλια: Τάξη προχωρημένων μαθητών χίντι, 2023-24
Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, ΕΚΠΑ

तेरी इच्छा पूरी हो जाए Ας εκπληρωθεί το θέλημά σου*

हाथों में तेरे जीवन है ये Αυτή η ζωή είναι μέσα στα χέρια σου**

मैं मिट्टी हू, तू है कुम्हार Εγώ είμαι πηλός, εσύ είσαι αγγειοπλάστης ***

मुझको उठा, मुझको बना Ανύψωσέ με, πλάσε με

मैं मिट्टी हू, तू है कुम्हार Εγώ είμαι πηλός, εσύ είσαι αγγειοπλάστης

मुझको उठा, मुझको बना Ανύψωσέ με, πλάσε με

अपनी मर्ज़ी पर मैं चलता रहा Εγώ κινούμουν στη δική μου ευχαρίστηση

तुझको कभी भी अपना ना कहा Εσένα ποτέ δεν σε αποκάλεσα δικό μου

लेकिन प्रभु आज से मैं Όμως θεέ από σήμερα, εγώ

तेरे क्रूस को ले लेता हूं Παίρνω τον δικό σου σταυρό

लेकिन प्रभु आज से मैं Όμως θεέ από σήμερα, εγώ

तेरे क्रूस को ले लेता हूं Παίρνω τον δικό σου σταυρό

तेरी इच्छा पूरी हो जाए Ας εκπληρωθεί το θέλημά σου

हाथों में तेरे जीवन है ये Αυτή η ζωή είναι μέσα στα χέρια σου

मैं मिट्टी हू, तू है कुम्हार Εγώ είμαι πηλός, εσύ είσαι αγγειοπλάστης

मुझको उठा, मुझको बना Ανύψωσέ με, πλάσε με

जीवन मेरा तू ही तो है Εσύ μόνο είσαι η ζωή μου

साथी मेरा तू ही तो है Εσύ μόνο είσαι ο σύντροφός μου

मेरा आधार, मेरी चट्टान Το στήριγμά μου, ο βράχος μου

तू ही तो है, तू ही रहे Μόνο εσύ είσαι, μόνο εσύ να μείνεις

मेरा आधार, मेरी चट्टान Το στήριγμά μου, ο βράχος μου

तू ही तो है, तू ही रहे Μόνο εσύ είσαι, μόνο εσύ να μείνεις

तेरी इच्छा पूरी हो जाए Ας εκπληρωθεί το θέλημά σου

हाथों में तेरे जीवन है ये Αυτή η ζωή είναι μέσα στα χέρια σου

मैं मिट्टी हू, तू है कुम्हार Εγώ είμαι πηλός, εσύ είσαι αγγειοπλάστης

मुझको उठा, मुझको बना Ανύψωσέ με, πλάσε με.

* «Πάτερ, εἰ βούλει παρενεγκεῖν τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ’ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω» (Λουκ. Ιβ, 42)

**  «Πάτερ, εις χείρας σου παρατίθεµαι το πνεύµά µου» (Λουκ. 23,46).

*** «καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν». Γεν. 2,7